Izvolite je portal gde se u potpunosti besplatno možete registrovati kao pružalac ili tražilac određene usluge. Ukoliko želite da se registrujete kao pružalac, potrebno je da popunite registracionu formu preko ovog link nakon čega ćete o detalima biti obavešteni elektronskom poštom. Nakon uspešne registracije, možete izmeniti pojedinosti vezane za korisnički profil, postaviti opis i reference Vaših prethodnih radova,a dodati slike istih.

Ukoliko se pored osnovne deklatnosti kojom se bavite, bavite i dopunskim radom, u delu "Ostale usluge" to možete navesti.

Ostali korisnici profila mogu pored pregledanja Vašeg profila, komentarišu Vaše usluge, daju ocene i mnogo toga drugog.

Pak, ukoliko Vam je potreban neko ko će izvršiti određeni posao, registrovaćete se kao "Tražilac usluga" i postaviti i opisati zahtev.